Context
Proces
Resultaat

Johan Greivestraat

Context
Proces
Resultaat

Voor Lieven de Key ontwierpen we in Amsterdam-West twee woonblokken in de typische strokenbouw-stijl, waar we een binnenhof aan toevoegden.

In de twintigste eeuw vond in Amsterdam-West een omvangrijke stadsuitbreiding plaats, geheel volgens het Algemeen Uitbreidingsplan uit de jaren dertig. Flats in strokenbouw met veel groen ertussen moesten zorgen voor ‘lucht, licht en ruimte’.

Langs de Johan Greivestraat in Overtoomse Veld beheerde Lieven de Key een perceel met vier van deze portiekflats, die hard aan vervanging toe waren. De woonstichting vroeg Arons & Gelauff om voor dit perceel het stedenbouwkundig plan te maken én een deel van de nieuwbouw te realiseren.

Voor Spoorpark, de zijde waar het blok aan het spoor grenst, ontwierpen we twee woontorens. Door de oplopende hoogte sluiten ze mooi aan op de bestaande hoogbouw. Verder trokken we het park door, zodat ook de woonblokken aan de andere kant in het groen staan. Na het akkoord op het stedenbouwkundig plan verzorgden we het ontwerp en de ontwikkeling van de twee woonblokken.

Johan Greivestraat

Ontwerp en ontwikkeling van twee woonblokken in Amsterdam-West met sociale huur: 50 woningen voor ‘terugkeerders’ en 85 jongerenwoningen. Inclusief voorafgaand stedenbouwkundig plan.

Locatie

Overtoomse Veld, Amsterdam-West

Opdrachtgever

Woonstichting lieven de Key

Oplevering

2025

Aannemer

Bot Bouw

We ontwierpen de woonblokken voor jongeren tot 27 jaar, maar ook voor ‘terugkeerders’: de voormalige bewoners van het blok. In de praktijk keert ongeveer een derde van bewoners naar hun vernieuwde woonplek terug. Met deze nieuwe sociale huurwoningen gaan ze er in dit geval qua woonoppervlakte en comfort flink op vooruit.

Onze nieuwbouw moest voldoen aan de AUP-structuur van Nieuw-West; feitelijk kwam dat neer op strokenbouw. Nu levert die structuur zeker ‘licht en lucht’ op, maar ook nadelen zoals een anonieme buitenruimte die weinig gemeenschapszin oproept. In ons ontwerp combineren we daarom de strokenbouw met een duidelijk begrensde gemeenschappelijke ruimte.

Foto’s van de straat en de buurt laten goed zien hoe we de nieuwbouw hierop laten aansluiten. In de woonblokken zitten duidelijke horizontale banden, met in de tweede laag ook verticale stroken. Er is sprake van ritmiek: een herhaling van het ontwerp per portiek. Ook qua materiaalgebruik – prefab-elementen met rode baksteen – passen de woonblokken goed in de buurt.

Lucht, licht en ruimte – maar ook een gemeenschappelijke binnenhof

Ruim en flexibel wonen

De oorspronkelijke woningen waren zo’n 65 m². in de nieuwbouw worden ze 87 m². Uit overleg met de ‘terugkeerders’ bleek dat zij prijs stelden op een aparte keuken. vandaar de optie van extra binnenmuren.

Binnentuin voor bewoners

Door de terugspringende gevels en de overlopen aan weerszijden ontstaat een gemeenschappelijke binnentuin. Zo’n zelfde hof, vergelijkbaar met een Marokkaanse riad, ontwierpen we eerder voor Zuidblok – ook van Lieven de Key.

Woningen in het groen

Dankzij de opzet met één minder breed woonblok is het park nooit ver weg; ook de entree van de jongerenwoningen biedt een doorgang naar het park. De imposante kastanjeboom blijft in het plan gehandhaafd.

Levendige plint

Aan de straatkant keert de bestaande horeca terug, zodat de plint voldoende bedrijvigheid biedt. Aan de Spoorpark-zijde verschijnen aan beide blokken maisonnettes. Zo komen er geen slaapkamers, maar levendige huiskamers op de begane grond.

Beschut binnenkomen

De entree van de ‘terugkeerders’ ligt in een setback, zodat ze beschut tegen wind en regen kunnen aankomen. De gemeenschappelijke hal (met onder meer postvakken en toegang tot de bergingen) krijg licht en zichtbaarheid door een transparante voorgevel.