Context
Proces
Resultaat

Blok 20 - IJburg

Context
Proces
Resultaat

Voor Haveneiland ontwierpen we een woonblok met huur- en koopwoningen, die een mooie overgang vormt tussen de zelfbouwkavels en de meer uniforme woonblokken.

De ontwikkeling van het Amsterdamse IJburg is de afgelopen tien jaar stapsgewijs verlopen. Dat geldt ook voor het woonblok dat Arons & Gelauff ontwierp aan de noordzijde van Haveneiland West. Eerst maakten we voor Synchroon een hoog appartementengebouw met huurwoningen. In een tweede fase kwam daar een deel met lage, grondgebonden koopwoningen bij. Toch is het woonblok één geheel, met in het midden een buurtpleintje waar een grote trap toegang geeft tot het water.

Bij het ontwerp keken we goed naar de aangrenzende percelen op IJburg. Aan de ene kant liggen zelfbouwkavels met een grote diversiteit aan woningen. Aan de andere kant liggen tamelijk uniforme woonblokken, zoals je die meer op IJburg ziet. Met het ontwerp van Blok 20 wilden we daarin een mooie overgang aanbrengen, waarbij we samenhang in compositie en materialen bewaakten en tegelijk variatie in uitwerking toestonden.

Blok 20 - IJburg

52 laagbouwwoningen; 64 huurappartementen

Locatie

Haveneiland West, IJburg

Opdrachtgever

Synchroon

Oplevering

2016

Aannemer

ERA Contour

Het appartementengebouw bestaat uit twee wyber-vormen die tegen elkaar aangeschoven zijn. Het gebouw kent alleen voorkanten: de kern ligt in het midden, de woningen er omheen. Door 12 meter brede balkons voor de woningen te leggen krijgt het gebouw een horizontale geleding. Dit wordt versterkt door de geknikte vormen van de balkons. De hoeken van het blok zijn enigszins afgeschuind om een mooie geleding in het volume te krijgen.

De laagbouw bestaat uit grondgebonden koopwoningen voor gezinnen: stadswoningen met binnen én buiten veel ruimte. Deze zijn met 4 à 5 woningen tegelijk ontworpen, zodat er diversiteit ontstaat. Om daarbij de eenheid te bewaken, hebben we alle opties voor dakopbouwen en serres mee-ontworpen. Zo weet elke bewoner altijd wat mogelijk en toegestaan is. En het werkt: in de loop van de tijd hebben diverse mensen hun woning al volgens deze principes uitgebreid.

De woningen aan de IJmeer-zijde hebben we 50 centimeter hoger gelegd zodat ze over de dijk heen onbelemmerd zicht over het water hebben. Ook ontwierpen we woningen waarbij de woonkamer op de eerste verdieping ligt. De woningen aan de grachtzijde hebben we juist wat lager gelegd, zodat je zicht houdt op het water en eenvoudig in je bootje stapt.

'En het werkt: in de loop van de tijd hebben diverse mensen hun woning al volgens deze principes uitgebreid.'

Helder en ingetogen

Het materiaalgebruik van het appartementengebouw is helder en ingetogen: dichte delen zijn van groen/bruin metselwerk in tegelverband, balkons van beton en alle hekwerken van glas om beschutting te bieden aan de harde wind op IJburg.

Dubbelhoge entree

Aan de voet van de brug (over de Polygoongracht) is een dubbelhoge entree die de hoogteverschillen in het kavel in zich opneemt. Hier ontstaat ook een verbinding met het pleintje tussen de hoog- en de laagbouw.

Band met het water

Zowel aan de kant van het IJmeer als langs de Bert Haanstrakade hebben we de relatie met het water goed gelegd. Tussen hoog- en laagbouw ligt een brede trap, die op zonnige dagen goed gebruikt wordt om het water in te gaan.

Bootwoningen

Op de hoek bij de brug hebben we een paar woningen gemaakt waar je je boot onder kunt varen, voor de echte waterliefhebbers die zuinig zijn op hun boot.