Soundproof

082

stedenbouwkundig en architectonisch plan voor vijf gebouwen langs het spoor
––

Amsterdam, NL
––250 woningen

oplevering: 2010
––

Amsterdam Slotervaart

Spoorzone

Direct aan de ringspoorlijn in Amsterdam Slotervaart/ Overtoomseveld ligt de ‘Spoorzone’.

De enige straat langs de kavel is de Ottho Heldringstraat, die westelijk langs de lange zijde loopt. Aan de Heldringstraat wordt een continue wand gevraagd – woningen op bedrijfsruimten. Het grootste deel van het programma zijn de hoogbouwappartementen aan de oostelijke zijde (de spoorzijde) van de kavel. Deze moeten de achterliggende wijk beschutten tegen het treinlawaai.

Vijf losse bouwblokken in plaats van een doorgaande streng geven een even inventieve als logische oplossing voor de vragen op deze locatie. Tussen de vijf losse modules lopen dwarsstraatjes omhoog. Zij verbinden de straat met de lifthallen van de hoogbouw. Aan de spoorzijde loopt een gebouwde parkeerweg onder de blokken door. Aan de Ottho Heldringstraat liggen de winkelpuien van de bedrijfsruimten. Deze kunnen achterom via hun eigen parkeerstraat worden bevoorraad. Bovenop de utilitaire begane grondlaag liggen de daktuinen. Hieraan liggen tuingebonden woningen. Daarboven begint de echte hoogbouw met appartementen gericht op het uitzicht.
De bijna tweehonderd woningen, parkeergarage en de bedrijfsruimten worden uitgewerkt door arons en gelauff architecten. Het verpleeghuis/ zorgcentrum wordt door Peter Defesche (OD205) ontworpen.

Spoorzone Amsterdam Slotervaart
De Amsterdamse Staalmanpleinbuurt (Slotervaart) is één van de Vogelaar-buurten die door De Alliantie worden geherstructureerd. De eerste fase, Spoorzone en Hart Staalmanpleinbuurt, is nu in aanbouw. Er ontstaat een zeer gedifferentieerd programma, dat radicaal breekt met de functiescheiding uit de modernistische stedenbouw. Ruim 450 woningen worden op inventieve wijze verweven met een moskee, een basisschool, een kinderdagverblijf, een gymzaal, 30 bedrijfsruimten en een verpleeghuis. De eeuwige discussie ‘traditionalisme versus modernisme’ wordt hier ontbonden in stedenbouw en architectuur. De binnenstedelijke rijkdom van de traditionele functiemenging is zeer gevarieerd uitgewerkt in een eigentijds idioom.

This post is also available in: EN

Other projects