Say Cheese

090

ontwerp voor een appartementencomplex en inrichting van een plein
––

Alkmaar, NL
––13000 m² voor woningbouw
67 appartemten voor verkoop
37 zorgapartments
3000 m² gezondheidscentrum en commerciële ruimte

––

Geert Grooteplein, Alkmaar, NL

De Entree

De Alkmaarse wijk Overdie wordt geherstructureerd. Het hart van de wijk is het Geert Groteplein, dat vergroot en vernieuwd gaat worden. Het stedenbouwkundige plan van Kraaivanger Urbis definieert het nieuwe plein met een paar grote gebaren. Het gebouw aan de westzijde wordt gehandhaafd. Aan de oost- en aan de noordkant worden bestaande gebouwen, waaronder een kerk, gesloopt. Twee grote nieuwbouwprojecten voorzien van hoogteaccenten komen ervoor in de plaats. Fase één van de vernieuwing is het gebouw dat de nieuwe noordwand van het Geert Groteplein vormt. De optimistische architectuur van “de Entree” moet de over de ambities voor de toekomst van Overdie geen enkel misverstand laten: dit wordt een prachtwijk!

Het programma vormt een aanvulling op de bestaande voorraad in de wijk. Voor de koopmarkt – er woont een mix van starters en ouderen – zijn er goede, betaalbare appartementen gebouwd. Vooral de grote buitenruimten worden door de bewoners erg gewaardeerd. In de plint bevinden zich commerciële ruimten. In de oost-vleugel van het gebouw ligt op de onderste twee lagen het grote gezondheidscentrum voor heel Overdie. De drie woonlagen erboven bieden beschermd wonen voor verschillende doelgroepen, die gemeen hebben dat ze meer aan de directe omgeving gebonden zijn en dus profiteren van de levendigheid en de voorzieningen rondom het plein.

De situering is eenduidig: een parkeerterrein aan de noordkant en het Geert Groteplein ten zuiden van het gebouw. In combinatie met het programma voor bereikbare woningen bepaalt dit de keuze voor de ontsluitingstypologie: een centrale kern in het hoge gedeelte met galerijen die zijn opgenomen in het gebouwvolume.

In verhouding tot de grote lengte van de pleinwand is de geboden maat van het hoge gebouwdeel onvoldoende om een echte toren te kunnen ontwerpen. Met een a-symmetrische knip onder het hogere bouwdeel krijgt het project een eigenzinnige vorm. De lengte van de pleinwand wordt verkleind en het accent komt op de ingang te liggen. De gevels zijn in een frisse gele baksteen gemetseld, en hebben vrolijke rode kleuraccenten. Kleine verschillen in ritme en detaillering geven alle zijden van het gebouw een eigen karakteristiek. Speciale aandacht is gegaan naar het ambivalente karakter van de pleingevel. De noordwand van het plein is de zonkant van de woningen. De overgang tussen openbaar en privé is verzacht door het spektakel van de gekleurde beton en de glazen balustrades op de grote balkons.

This post is also available in: EN

Other projects