Boothuizen

124

stedenbouwkundig plan en architectonisch ontwerp voor een multifunctioneel gebied in het centrum van Amsterdam

urban plan and architectural design for mixed use area in the centre of Amsterdam
––

Amsterdam, NL
––70 woningen
30 parkeerplekken
2300 m² commerciële ruimte
cliënt: Heijmans Vastgoed
landschapsarchitect: Hosper

oplevering: 2016/2017
––

Oostenburgereiland, Amsterdam

Wiener & Co.

Oostenburgereiland, en spe­ciaal het terrein van Wiener & Co, heeft een historie van werven en scheepshellingen. Het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw sluit aan bij dat karakter. Het plan is georganiseerd rondom een schakeling van “hellingen” en “hoven”. Via deze openbaar toegankelijke groene ruimte worden de woningen bereikt en is er toegang tot het water van de Oostenburger­gracht. Het gebied is autovrij dankzij de parkeergarage onder de hof.

Het stedebouwkundig ontwerp en de architectuur is gemaakt door Arons en Gelauff, het ontwerp voor de buitenruimte is gemaakt door HOSPER. In 2011 en 2012i s het ontwerp voor Wiener & Co in een unieke samenwerking voorgelegd aan en aangescherpt met omwonenden en toekomstige kopers.

De woningen zijn bij­zonder flexibel ontwor­pen, waarbij bij alle types woningen vrij indeelbaar zijn. Aan de groene bin­nenhof liggen de entrees van de waterwoningen. Deze eengezinswoningen aan de Oostenburgergracht heb­ben een oriëntatie haaks op het water, geïnspireerd op de oude wervenstructuur. Ze zijn zo geschakeld dat op de plaats waar vroeger de scheepshellingen lagen nu de buurt toegang krijgt tot het water. Op de hoek van de bebouwing aan de gracht ligt een klein blokje met vier loft-appartementen. Deze woningen grenzen direct aan het bomenplein met de volwassen platanen, en kijken uit op de Ezelsbrug. Ook langs de Oostenburgervoor­straat komen appartementen, in twee stoere pakhuis-achtige gebouwen van vijf lagen hoog. Deze gebouwen passen bij de maat en schaal van de bestaande bebouwing in de straat.

Langs de Oostenburger­voorstraat wordt de begane grond verlevendigd door commerciële ruimten en entreehallen. Twee van deze hallen liggen aan de smalle doorgang van de straat naar de openbare binnenhof. Aan het hof liggen op de begane grond gezinswoningen met een grote buitenruimte aan het groen met een bijna drie meter uitkragend terras.

Vormgevend principe in het ontwerp voor de buiten­ruimte is het versterken van de haakse oriëntatie van de woningbouwblokken op het water. Door het gebruik van langwerpige boombakken met verschillende hoogtes ontstaan als vanzelfsprekend meer en minder private ruimtes bij de entrees van de woningen. De randen van de bakken worden op bepaalde plekken verbreed, zodat ze gebruikt kunnen worden als zitplekken.

Het verschil tussen de scheepshellingen en de binnenhoven wordt onder­streept door verschillend verhardingsmateriaal en de uitgesproken (boom) beplanting. De scheepshell­ingen zijn openbaar van karakter, terwijl de hoven een meer private en tuin­achtige sfeer krijgen.

This post is also available in: EN

Other projects