Context
Proces
Resultaat

Baak 54

Context
Proces
Resultaat

Woningbouw combineren met een zorgcentrum – en dat alles op een onmogelijke driehoek op IJburg. Het bleek toch mogelijk.

Op IJburg lag een langgerekt, driehoekig stuk land braak, dat de Alliantie graag wilde ontwikkelen. Het was onderdeel van Haveneiland, dat een compacte bebouwing in het hart heeft en naar de randen toe aan het water steeds losser en ruimer wordt. Een deel van het terrein was bestemd voor Marius Meijboom, een woon- en logeerhuis voor kinderen en volwassenen met een meervoudig complexe handicap. Daarnaast moest er plek komen voor zowel huur- als koopwoningen.

Opdrachtgever De Alliantie zocht een ‘ervaren zorg-architect’. Na veel aandringen mochten we meedingen in de selectie – en vervolgens wonnen we die met vlag en wimpel. De ouders en het verzorgend personeel van Marius Meijboom waren zeer enthousiast over onze visie op het zorgcentrum. We besloten om het project te benaderen als een drietrapsraket, met drie blokken die in hoogte verspringen. Het zorgcentrum zou het laagst worden; het hoogste punt werd een woontorentje aan de Pampuslaan.

Baak 54

97 woningen, 2800 m² gezondheidsfunctie

Locatie

IJburg, Amsterdam

Opdrachtgever

De Alliantie Ontwikkeling, Cordaan

Oplevering

2017

Aannemer

Slokker Bouwgroep

Prijzen

Shortlist Zuiderkerkprijs 2017

“Een project als dit lukt maar heel af en toe,” zegt gebiedsontwikkelaar Jurgen Klaassen van de Alliantie achteraf. Vooral het ontwerp voor Marius Meijboom vroeg om een zeer intensieve samenwerking: met gemeente, woningbouwvereniging, maar liefst drie zorgorganisaties en een zeer actieve oudergroep.

Marc van Gemert, betrokken ouder: “Als architect moet je heel creatief zijn om de droom van ouders en personeel vorm te geven op die rare kavel. Binnen- en buitenkant zijn heel mooi op elkaar afgestemd. Dat kan alleen als de architect, binnenhuisarchitect en ontwikkelaar al in een heel vroeg stadium met elkaar optrekken en samen zo’n ontwerp maken. Dat was heel bijzonder.”

'We besloten om het project te benaderen als een drietrapsraket, met drie blokken die in hoogte verspringen.'

Expressieve balkons

De drie componenten vormen een ensemble door de aangename gevlekte gele steen, die wordt doorsneden door horizontale betonnen banden met een bamboe-afdruk. Doordat deze betonbanden naar voren komen, ontstaat ruimte voor expressieve balkons. De kozijnen zijn champagnekleurig. De balkons springen bij het blok aan de Pampuslaan door hun V-vorm naar binnen, zodat een levendig gevelbeeld is ontstaan.

Boomvormige kolommen

De messcherpe punt met glazen balustrades steekt ver uit het pand, en wordt gedragen door meerkleurige, boomvormige kolommen. Een welkom herkenningspunt voor de bewoners van het zorgcentrum.

Meedoen met de buurt

De begane grond is zo transparant mogelijk gehouden, zodat het complex meedoet met de buurt. De groepswoningen erboven, met ramen op de zuidkant, kunnen op zonnige dagen juist worden geblindeerd.